Tegoroczne Dożynki gminno-parafialne odbyły się 26.08.2018 r. w Hostynnem. Po Mszy Świętej Dziękczynnej delegacje wieńcowe barwnym korowodem przeszły na plac, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. W tym roku starostami dożynek byli: p. Agnieszka Czernoba z Terebinia Zady i p. Jacek Zięba z Hostynnego Kolonii.

Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłosiły się sołectwa: Dobromierzyce, Gozdów, Hostynne i Łotów, Konopne, Kotorów, Łysa Góra, Malice, Peresołowice, Podhorce, Strzyżowiec, Wilków, Honiatycze oraz KGW Sahryń. Komisja konkursowa w składzie: Anna Janicka (WTZ Alojzów), Monika Podolak (Sekretarz Gminy Werbkowice), ks. Paweł Wróbel (proboszcz parafii Hostynne), Jan Struzik (inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej w UG Werbkowice) oraz Agnieszka Pawlos (instr. ds. aktywizacji dzieci i młodzieży GOK) po ocenie wieńców postanowiła przyznać I miejsce Sołectwu Wilków, II miejsce Sołectwu Strzyżowiec a III miejsce Sołectwu Dobromierzyce.

Po wręczeniu nagród za wieńce dożynkowe i działalność społeczno-kulturową rozpoczęła się część artystyczna: Na scenie kolejno zaprezentowały się: dziecięca grupa taneczna z Podhorzec, zespoły: Górzanki z Gozdowa, Lotos z Werbkowic, śpiewaczy z kapelą z Honiatycz, kapela podwórkowa Stach z Werbkowic.
Na zakończenie odbyła się zabawa z zespołem Energy Girls.

Organizatorzy: Wójt i Rada Gminy Werbkowice, Sołtysi wsi Hostynne, Hostynne Kol. i Łotów, Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Hostynnem, OSP i KGW Hostynne, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.

Sponsorami tegorocznych dożynek byli: Bank Spółdzielczy w Werbkowicach, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice.