Informujemy, że grupa nieformalna „Aktywne Babki” pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice” w konkursie grantowym w ramach programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”.

Projekt realizowany jest z udziałem partnerów: 
- Gmina Werbkowice
- Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Cel główny projektu: powstanie grupy lokalnych animatorów spośród lokalnej społeczności.
Cele szczegółowe:
- nabycie umiejętności przez społeczność lokalną (lokalnych animatorów) z zakresu zagospodarowania czasu wolnego oraz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych,
- zwiększenie ilości lokalnych inicjatyw w małych miejscowościach i liczby obywateli angażujących się w te inicjatywy.

Termin realizacji: 01.09.2018 r. – 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 4.750,00 zł
Dofinansowanie: 3.400,00 zł
Wkład niefinansowy: 1.350,00 zł