Do udziału w Festiwalu zapraszamy zespoły śpiewacze, solistów i duety z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących.
Termin: 24-25 listopada 2018 roku (sobota, niedziela) godz. 11:00
Miejsce: sala widowiskowa GOK Werbkowice

Organizatorami Festiwalu są: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Wójt Gminy Werbkowice, Rada Gminy Werbkowice.

Regulamin VIII Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych
Karta zgłoszenia VIII MFZŚ pdf
Karta zgłoszenia VIII MFZŚ doc