Grupa nieformalna Aktywny Sahryń realizuje projekt "Integracja międzypokoleniowa poprzez dziedzictwo kulinarne". Projekt realizowany jest z programu Aktywne Pogranicze.

Patron projektu: Stowarzyszenie Wandalowie Wandalska Zagroda w Kotorowie

Partnerzy projektu: Gmina Werbkowice, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Termin realizacji: wrzesień-listopad 2018
Kwota dofinansowania: 5000 zł

Działania projektowe:
- spotkanie integracyjne z seniorami,
- zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy,
- wspólne gotowanie z seniorami,
- międzypokoleniowa biesiada.