Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Werbkowice do udziału w VI GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pod hasłem: „Boże Narodzenie w twórczości dziecięcej” - konkurs na kartkę świąteczną lub zabawkę choinkową.

Cele konkursu:
- zaszczepienie szacunku do tradycji bożonarodzeniowej wśród młodego pokolenia,
- propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej,
- promocja szczególnie utalentowanych autorów,
- uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych.

Techniki: dowolne techniki na podłożu papierowym – maksymalny format prac 15x21 cm.

Kategorie wiekowe: od 3 do 15 lat.

Konkurs rozstrzygany będzie w czterech kategoriach:
A) przedszkole 3 – 6 lat,
B) kl. I – kl. III,
C) kl. IV – kl. VI,
D) kl. VII, VIII i III gimnazjum.

Ocena prac:
Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: walory artystyczne, pomysłowość i estetyka pracy. 

Nagrody:
- Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
- O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Inne warunki:
- Każda praca powinna zawierać dokładne dane o autorze pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela.
- Termin składania prac upływa z dniem 06.12.2018 r.
- Spotkanie z laureatami konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 11:00 w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac konkursowych za pisemną zgodą autora.
Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 84 657 20 32.

Organizatorzy:
- Wójt Gminy Werbkowice
- Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
- Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach