Za nami VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018.
W tym roku łącznie w Festiwalu udział wzięło 6 solistów/duetów oraz 44 zespoły, które oceniała komisja w składzie:

Przewodniczący Andrzej Pachla – muzyk, v-ce prezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego;
Janusz Bogatko – instruktor i nauczyciel muzyki w SOK Komarów, organista;
Krzysztof Ulański – absolwent jazzu UMSC, nauczyciel Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim.

Pierwszego dnia (24.11.2018) komisja po wysłuchaniu 2 solistów/duetów oraz 33 zespołów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • w kategorii soliści i duety:

  I miejsce – pani Maria Kociuba
  II miejsce – nie przyznano
  III miejsce – nie przyznano

 • w kategorii zespoły a'capella, z akompaniamentem akordeonu, instr. klawiszowych, podkład cd: 

  I miejsce – ex aequo Zespół „Rosa” z Kamienia i „Górzanki” z Gozdowa 
  II miejsce – Zespół „Flowers” z Białopola
  III miejsce – Zespół „Kresowianki” z Żabcza

 • w kategorii zespoły z kapelą: 
  I miejsce – nie przyznano 

  II miejsce – Zespół „Biedronki” z Klubu Seniora ze Ślipcza
  III miejsce – Zespół „Kresowianie” z Hrebennego

Wyróżnienia:
- Zespół dziecięcy „Reczka” z Rejowca
Klub Złotego Wieku z HDK Hrubieszów
- Zespół „Serenada” z Dołhobyczowa
- Zespół „Radość” z Liszna
- Zespół „Niepokorni”
- Zespół „Swojska Nuta” z Rejowca Fabrycznego

Tytuł Najlepszego instrumentalisty przypadł panu Waldemarowi Kondraciukowi a Najlepszą wokalistką została pani Elżbieta Grula.

 

Drugiego dnia (25.11.2018) na scenie zaprezentowało się 4 solistów/duetów oraz 9 zespołów.
Komisja postanowiła przyznać:

 • w kategorii soliści i duety: 

  I miejsce – duet Halina Mysakowska i Małgorzata Tarasek
  II miejsce – pani Agnieszka Bandosz
  III miejsce – duet Maria Kociuba i Małgorzata Klin

 • w kategorii zespoły a'capella, z akompaniamentem akordeonu: 

  I miejsce – Zespół „Rakołupianki” z SOK Leśniowice
  II miejsce – Zespół „Kumowianki” z SOK Leśniowice
  III miejsce – Zespół „Sielanki” z SOK Leśniowice

 • w kategorii zespoły z kapelą ludową: 
  I miejsce – Zespół „Lotos” z Werbkowic
  II miejsce – Zespół „Koral” z Kamienia
  III miejsce – Zespół „Ostrowiacy” z Ostrówka

Wyróżnienia:
Zespół Śpiewaczy z Honiatycz
- Zespół „Borowianki” z GOK Białopole
- Zespół „Echo” z Gołębia
- pani Halina Romanowska

Tytuł Najlepszego instrumentalisty przypadł panu Stanisławowi Czarneckiemu a Najlepszą wokalistką została pani Anna Lisowska.

 

Festiwal poprowadziła pani Lucyna Siedlecka.

Dziękujemy wszystkim za udział i wspaniałą atmosferę.
Zapraszamy za rok!

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
Wójt Gminy Werbkowice
Rada Gminy Werbkowice