Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Gminnym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Wielkanoc w twórczości plastycznej".

Szczegóły w poniższym Regulaminie.

Organizatorzy:
Wójt Gminy Werbkowice
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Cele konkursu:
- zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami wielkanocnymi,
- propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej,
- promocja utalentowanych autorów oraz uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych.

Kategorie artystyczne: kartka, pisanka, palma.

Kategorie wiekowe:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Werbkowice i rozstrzygany będzie w następujących kategoriach wiekowych:
- przedszkole,
- kl. I-III SP,
- kl. IV-VI SP,
- kl. VII-VIII SP i III gimnazjum.

Ocena prac:
Prace ocenione zostaną przez komisję powołaną przez organizatora.
Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: walory artystyczne, zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, pomysłowość oraz estetyka pracy.

Nagrody:
Najciekawsze prace z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone.

Inne warunki:
- Uczestnik konkursu może wykonać prace w każdej kategorii artystycznej.
- Praca powinna zawierać dokładne dane o autorze pracy (tzw. metryczkę) oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Konkursie (Załącznik nr 1).
- Termin składania prac upływa z dniem 01.04.2019 r.
- O spotkaniu z autorami nagrodzonych prac oraz otwarciu wystawy pokonkursowej uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
- Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora i organizator zastrzega sobie prawo do ich reprodukowania.
- Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod nr tel.: 84 657 20 32.

Temat konkursu jest prosty i zrozumiały, życzymy więc owocnej pracy twórczej i wytrwałości.