W niedzielę 7 kwietnia 2019 roku w Mirczu odbyły się XII Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej. Gminę Werbkowice na tarach reprezentowały: KGW "Wesołe Konopielki" z Konopnego, KGW "Orliki" z Wilkowa, KGW "Twórcze Dziewczyny" z Malic oraz pracownice GOK Werbkowice.

Celem targów było propagowanie dziedzictwa kulturowego ziemi hrubieszowskiej.