Za nami dwa dni przesłuchań w IX Międzypowiatowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej Werbkowice 2019.

Pierwszego dnia (11.05.2019) prezentowały się dzieci i młodzież, które oceniała komisja w składzie: 
- przewodniczący – Iwona Niewczas – Główny Instruktor ds. Teatru w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie
- Piotr Czyryk – instr. ds. muzyki chóralnej, asystent dyrygenta chóru chłopięcego „Słowiki Lubelskie”
- Andrzej Pachla – muzyk, wiceprezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego
Komisja po wysłuchaniu 6 zespołów oraz 15 solistów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii soliści/duety szkoła podstawowa:
I miejsce – ALEKSANDRA WÓJTOWICZ z Tomaszowa Lubelskiego
II miejsce – ZUZANNA KUSIAK z SP Mieniany
III miejsce – KRZYSZTOF GĄGOŁ z Parafii Buśno, gm. Białopole
oraz wyróżnienia dla:
- JAGODY MUSUR z SP Werbkowice
- Duetu BARTEK KOROL, JAKUB KOROL z SP Gozdów
w kategorii zespół szkoła podstawowa:
I miejsce – Zespół SŁODZIAKI z GOK Werbkowice
II miejsce – Zespół K4 z GOK Mircze
III miejsce – SCHOLA WOJSŁAWICE z Parafii Wojsławice
oraz wyróżnienia dla:
- Zespołu PROMYKI z GCKSiT Wojsławice
- Dziecięcego Zespołu Ludowego RECZKA z SP Rejowiec
- Zespołu WESOŁE NUTKI ze Ślipcza - GOK Wołajowice
w kategorii soliści/duety młodzież szkolna:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – MARIKA DROŻDŻAK z GOK Werbkowice
III miejsce – DOROTA KRUK z Czumowa


Drugiego dnia (12.05.2019) na scenie prezentowali się dorośli, których oceniała komisja w składzie:
- przewodniczący – Barbara Rabiega – muzyk, solistka Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, instruktor śpiewu ZPiT „Zamojszczyzna” oraz zespołu Ale Cantare z Płoskiego
- Andrzej Pachla – muzyk, wiceprezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego
- Sławomir Bednarczuk – inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Werbkowice
Komisja po wysłuchaniu 30 zespołów oraz 3 solistów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii zespół:
I miejsce – Zespół wokalny MADA – BIS z GCKSiT Wojsławice
ex aequo II miejsce
Zespół NA GRANICY z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (Hrubieszów, Kryłów) PSG w Hrubieszowie
Zespół wokalny „HUBAL” z Hrubieszowa
ex aequo III miejsce
Zespół WRZOS z PCKiR Dołhobyczów
Zespół OSTROWIACY z GOK Trzeszczany
oraz wyróżnienia dla:
- KLUBU ZŁOTEGO WIEKU z Hrubieszowa
- Zespołu NADBUŻAŃSKIE ECHO z Mircza - GOK Mircze
- Zespołu GÓRZANKI z Gozdowa - GOK Werbkowice
- Zespołu ZUZANKI z Moniatycz - GOK Wołajowice
w kategorii soliści/duety komisja postanowiła wyróżnić:
- ŻANETĘ CIEŚLUK z Teptiukowa

Nagrody finansowe ufundowane zostały przez Wójta i Radę Gminy Werbkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.

Statuetki i upominki zostały ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach. 
Współorganizatorzy: Wójt i Rada Gminy Werbkowice, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Parafia św. Michała Archanioła w Werbkowicach.