Zapraszamy do uczestnictwa w Jubileuszowym X Wojewódzkim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych - Werbkowice 2019, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2019 roku.

Cele Festiwalu:
- propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru miejskiego;
- konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel podwórkowych województwa lubelskiego;
- doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń i pomysłów;
- wyłonienie Kapeli, która weźmie udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej (lipiec 2019).

Szczegółowe informacje zawiera dołączony Regulamin.
Regulamin X WFKUiP Werbkowice 2019
Karta zgłoszenia X WFKUiP Werbkowice 2019 pdf.
Karta zgłoszenia X WFKUiP Werbkowice 2019 doc.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:
- Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
- Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Współorganizatorzy:
- Wójt Gminy Werbkowice
- Rada Gminy Werbkowice
- Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie