Za nami Jubileuszowy X Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych – Werbkowice 2019.
Po przesłuchaniu 9 kapel komisja w składzie:

- Przewodniczący dr Artur Sępoch – muzyk, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
- Andrzej Sar – Główny Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie
- Andrzej Osuch – Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie

przyznała główne nagrody:
- I miejsceSZCZEBRZESKA KAPELA PODWÓRKOWA
- II miejsce – Zespół LUBELSKA BASZTA
- III miejsceKAPELA ZWIERZYNIECKA ze Zwierzyńca

wyróżnienia:
- Biłgorajska Kapela Podwórkowa WYGIBUSY
- Kapela Podwórkowa STAH z Werbkowic
- KAPELA MIRECKA z Mircza

oraz nagrody specjalne dyrektora WOK Lublin:
- Kapela UROCZYSKO z Krasnegostawu
- Kapela HORODLACY z Horodła

Ponadto komisja przyznała następujące tytuły:
- Najlepszy wokalista, który trafił na ręce Krzysztofa Lisowskiego z Kapeli Podwórkowej STAH z Werbkowic
- Najlepszy instrumentalista, który przypadł Piotrowi Trojanowskiemu z KAPELI ZWIERZYNIECKIEJ ze Zwierzyńca
Natomiast Laur publiczności trafił do Lubelskiej Kapeli MAKI

Honorowy patronat:
- Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
- Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska

Patronat medialny:
- TVP3 Lublin
- Kronika Tygodnia

Sponsorzy:
- Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej
- Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Werbkowice

Organizator:
- Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Współorganizatorzy:
- Wójt i Rada Gminy Werbkowice
- Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie