W tym roku akcja trwać będzie od 15 lipca do 23 sierpnia 2019 roku (trzy razy w tygodniu) w godz. 11:00-13:00.
Spotkania odbywać się będą w GOKu, bibliotece oraz plenerze i będą podzielone na bloki tematyczne:

- gry i zabawy w bibliotece,
- warsztaty kulinarne,
- mały konstruktor (zajęcia manualne + gry i zabawy),
- zajęcia plastyczne plenerowe,
- zajęcia interdyscyplinarne (tańce animacyjne, gry i zabawy).

Ponadto zaplanowane są 2 wyjazdy współfinansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Werbkowicach.
Pierwszy wyjazd 18.07.2019 (czwartek) do Wioski Przygody Frajda w Bliżowie (centrum roztocza). W programie m.in. szalony tor przeszkód, wioska indiańska, zwariowana olimpiada oraz ognisko z kiełbaskami. Grupa wiekowa: szkoła podstawowa. Wyjazd spod GOKu o godz. 9:00. Dopłata do wyjazdu wynosi 15 zł. Zapisy do 15.07.2019.
Drugi wyjazd 06.08.2019 (wtorek) do Parku Wodnego i Podziemi Kredowych w Chełmie. Grupa wiekowa: szkoła podstawowa. Wyjazd spod GOKu o godz. 9:00. Dopłata do wyjazdu wynosi 20 zł. Zapisy do 02.08.2019.

Dodatkowo 14.08.2019 (środa) odbędzie się rajd rowerowy. Grupa wiekowa: od 8 lat. 

Na wszystkie wyjazdy obowiązują pozwolenia rodziców/opiekunów (wzory pozwoleń dostępne w GOKu i bibliotece).