Drodzy Państwo! Niezmiernie miło mi, że pomysł redagowania przez GOK naszego czasopisma o nazwie KULTURALNIK urzeczywistnił się. Dzisiaj wraz z moimi pracownikami stanowimy zgrany zespół redakcyjny i oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej gazetki.

Pragniemy w niej przedstawić Państwu efekty naszej pracy ostatnich dwu miesięcy – maj i czerwiec 2019 roku, na miejscu w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach i w terenie. Na łamach czasopisma będziemy systematycznie przedstawiać sylwetki ludzi, którzy wpisali się w historię naszego regionu i tych, którzy dziś swoimi działaniami, pasjami kształtują i promują naszą Gminę. Znajdziecie też w niej ciekawostki historyczne związane z Gminą Werbkowice i inne interesujące artykuły.
Zachęcamy do współredagowania jej z nami poprzez zgłaszania swoich uwag, propozycji, ciekawych pomysłów.

Kulturalnik w wersji papierowej jest dostępny nieodpłatnie w naszej bibliotece.

Poniżej Kulturalnik w wersji elektronicznej:
Kulturalnik Nr 1: str. 1-4
Kulturalnik Nr 1: str. 5-8

Życzę miłej lektury!
Maria Knap
p.o. Dyrektora 
GOK Werbkowice