Serdecznie zapraszamy zespoły śpiewacze, solistów i duety z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących do udziału w IX Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2019. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28.10.2019 r.

Z przyczyn od nas niezależnych termin Festiwalu został zmieniony na 9-10 listopada 2019 roku. Za wszelkie niedogodności powstałe z przesunięcia terminu przepraszamy.

Więcej szczegółów w Regulaminie:
Regulamin IX Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych 2019
Karta zgłoszenia IX MFZŚ 2019 .pdf
Karta zgłoszenia IX MFZŚ 2019 .docx
Klauzula informacyjna IX MFZŚ 2019