Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2019 w gminie Werbkowice:
09:30 – msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Werbkowicach

10:30 – uroczystości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach
- wystąpienie wójta,
- apel pamięci,
- salwa honorowa,
- złożenie wieńców

10:45 – koncert patriotyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach (GOK)