Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach po najnowsze pozycje książkowe: w ofercie bestsellery wydawnicze dla dorosłych i dla dzieci.

Biblioteka w Werbkowicach w b.r. uzyskała w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, dotację w wysokości 4.938,00 zł na zakup nowości wydawniczych.
Program realizowany jest przez Bibliotekę Narodową ze środków MKiDN a jego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W 2019 roku na zakup nowych książek do biblioteki w Werbkowicach została przeznaczona kwota 10.000,00 środków organizatora.