HUCZWA MOIMI OCZAMI - Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „HUCZWA MOIMI OCZAMI”

Organizatorzy:
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Werbkowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Werbkowice.

Cel konkursu:
- ukazanie niepowtarzalnego piękna natury,
- uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych.

Techniki:
- dowolne techniki na podłożu papierowym,
- maksymalny format prac 65 cm x 50 cm.

Kategorie wiekowe:
- wiek uczestników od 6-15 lat
- konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:
kl. I – kl. III
kl. IV – kl. VII
kl. II – kl. III gimnazjum

Ocena prac:
Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: walory artystyczne, pomysłowość i estetyka pracy.

Nagrody:
- za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy,
- o przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Inne warunki:
- każda praca powinna zawierać dokładne dane o autorze pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela,
- termin składania prac upływa z dniem 16.02.2018 r.

O spotkaniu z autorami nagrodzonych prac oraz otwarciu wystawy poinformujemy telefonicznie.

Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 84 657 20 32, 84 657 20 78.