W czwartek 19.04.2018 r. Klub Seniora z Werbkowic świętował Jubileusz 25-lecia działalności. Uroczystość rozpoczęła się życzeniami oraz podziękowaniem za współpracę składanymi przez pan Lecha Bojko - Wójta Gminy Werbkowice oraz panią Katarzynę Serafin - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Szczególne podziękowania otrzymała pani Józefa Nowak – przewodnicząca klubu oraz pani Jadwiga Iwon, które działają w klubie najdłużej. Wśród zaproszonych gości były zaprzyjaźnione kluby z Dołhobyczowa, Trzeszczan, Zadębiec, Skierbieszowa i Grabowca. Panie z Klubu Seniora z Werbkowic tradycyjnie przygotowały pyszny poczęstunek a oprawę muzyczną zapewnili pan Wiesław Majewski oraz pan Krzysztof Lisowski.