Zapraszamy do uczestnictwa w IX Wojewódzkim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych - Werbkowice 2018, który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2018 roku.

Cele Festiwalu:
- propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru miejskiego;
- konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel podwórkowych województwa lubelskiego;
- doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń i pomysłów;
- wyłonienie Kapeli, która weźmie udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej (lipiec 2018).

Szczegółowe informacje zawiera dołączony Regulamin.
Regulamin IX WFKUiP 2018
Karta zgłoszenia IX WFKUiP.pdf
Karta zgłoszenia IX WFKUiP.doc