Uczestnicy eliminacji gminnych 37 MKR

Dnia 11 maja 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się eliminacje gminne 37 Małego Konkursu Recytatorskiego.
Do konkursu przystąpiło 19 recytatorów - uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Werbkowice.

Komisja w składzie:
Marzanna Muzyczuk – bibliotekarz, instruktor ds. teatru i recytacji,
Elżbieta Gałecka – nauczyciel języka polskiego SP Werbkowice,
Agnieszka Pawlos – instruktor do spraw aktywizacji dzieci i młodzieży w GOK Werbkowice,
po przesłuchaniu wszystkich recytatorów postanowiła przyznać nagrody następującym uczestnikom:

w kategorii klasy I-III
- Hannie Kowalskiej ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach
- Magdalenie Krempli ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach
- Zofii Bieńko z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach

w kategorii klasy IV-VI
- Julii Michalewskiej ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach
- Adrianowi Rewrowskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach
- Annie Mojsym z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach

Osoby nagrodzone wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 16 maja 2018 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie a nauczycielom za przygotowanie i zaangażowanie.