Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach we współpracy z Gminą Werbkowice i Parafią Rzymskokatolicką w Werbkowicach zainicjował organizację Międzypowiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w 2011 roku.

Głównym założeniem festiwalu było i jest pielęgnowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenek Maryjnych nie tylko w naszym regionie. Międzypowiatowy charakter Festiwalu stwarza możliwość konfrontacji dorobku artystycznego oraz wymiany doświadczeń zespołów, duetów i solistów z powiatów sąsiadujących z hrubieszowskim. W pierwszym dniu odbywają się przesłuchania dla dzieci i młodzieży, a w drugim dla osób dorosłych.

Maj w religii katolickiej, jak również w tradycji ludowej to miesiąc poświęcony Maryi. Do dziś jeszcze w niektórych wsiach w naszej gminie śpiewa się tzw. „majówki” przy krzyżach i figurach przydrożnych, dlatego też rokrocznie festiwal odbywa się w tym właśnie miesiącu.

Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie organizuje od 2010 roku Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych, który corocznie odbywa się w pierwszą niedzielę czerwca w Amfiteatrze w Werbkowicach.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie Kapeli, która następnie bierze udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej. Organizacja Festiwalu ma na celu propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru miejskiego i jest najbardziej znaną tego typu imprezą w regionie. Ma za zadanie chronienie i pielęgnowanie tego typu muzykowania oraz prezentowanie twórczości kapel podwórkowych z Województwa Lubelskiego.

Kapele podwórkowe to zjawisko kiedyś bardzo popularne w krajobrazie wielu polskich miast, a najbardziej przedwojennego Lwowa oraz Warszawy, gdzie niemal każda ulica miała swój zespół. Werbkowicki festiwal daje możliwość odtworzenia atmosfery miejskich ulic, podwórek i zaułków, gdzie niegdyś rozbrzmiewały kapele podwórkowe, a natomiast stało się fenomenem, że w gminie wiejskiej udało się stworzyć festiwal o takiej randze i tematyce. Co roku bierze w nim udział kilka kapel z całego województwa. Prezentują zróżnicowany repertuar, składający się zarówno z dawnych tekstów i melodii folkloru miejskiego, jak również aktualnych, tworzonych na żywo przez ludzi żyjących problemami dnia codziennego.

Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewczych

Organizatorami Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych od 2011 roku są Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Wójt Gminy Werbkowice, Rada Gminy Werbkowice, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Corocznie festiwal odbywa się w połowie listopada, a do udziału zapraszane są zespoły śpiewacze, soliści i duety z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących.

Głównymi celami Festiwalu są pielęgnacja i popularyzacja pieśni ludowych naszego regionu z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i doskonalenie warsztatu twórczego, wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów. Wydarzenie ma charakter konkursu, biorą w nim udział kapele ludowe, instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy i zespoły śpiewacze, których repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu.

Formuła Festiwalu zakłada podział uczestników na dwie zasadnicze grupy. W pierwszy dzień Festiwalu (sobota) prezentują się zespoły śpiewacze (soliści i duety) nie posiadające strojów ludowych bądź tylko na nie stylizowane, śpiewające a'capella, z akompaniamentem akordeonu lub z kapelą, a także korzystające z akompaniamentu instrumentów klawiszowych, strunowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów muzycznych na nośnikach typu audio CD lub mp3.

W drugi dzień Festiwalu (niedziela) prezentują się zespoły (soliści i duety) występujące w kompletnych regionalnych strojach ludowych (również kapele im akompaniujące), wykonujące utwory a'capella, z akompaniamentem akordeonu lub z kapelą ludową. W grupie tej zespoły nie mogą korzystać z akompaniamentu elektronicznych instrumentów klawiszowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów muzycznych na nośnikach typu audio CD lub mp3.

Wielokrotnie w Festiwalu brały udział zespoły oraz wykonawcy uczestniczący co roku w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, co jednocześnie podnosi poziom oraz rangę Festiwalu w Werbkowicach.