Zajęcia Chóru dziecięcego

Gitarowe granie

Próby Zespółu Górzanki z Gozdowa

Zajęcia z gry na fortepianie

Zajęcia z gry na gitarze

Nauka gry na perkusji

Zajęcia z gry na skrzypcach

Treningi grupy ILUZJA

Spotkania Klubu Seniora

Próby Zespołu Śpiewaczego LOTOS

Spotkania Gminnej Rady Kobiet

Próby Kapeli Podwórkowej STAH

Zajęcia teatralne

Próby Zespołu śpiewaczego z kapelą z Honiatycz