Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach
Dyrektor  Maria Knap
Główny księgowy Grażyna Borowa
Starszy instruktor ds. plastyki Elżbieta Swatek-Wańczycka
Instruktor ds. muzyki i akustyk GOK Krzysztof Lisowski
Instruktor ds. rozwoju i promocji Edyta Pomykała
Instruktor ds. aktywizacji dzieci i młodzieży Agnieszka Pawlos
Animator kultury ludowej i senioralnej Małgorzata Lachs
Konserwator Mirosław Żyła
Sprzątaczka Elżbieta Adamczuk
 
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach
Starszy bibliotekarz Lucyna Siedlecka
Bibliotekarz Barbara Lis