I miejsce - Szczebrzeska Kapela Podwórkowa

W dniu 3 czerwca 2018 roku w Amfiteatrze w Werbkowicach odbył się IX Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych. W Festiwalu udział wzięło 7 kapel, które oceniało jury w składzie: 

Drugi mini występ promujący projekt „Dźwięk kultury” w ramach konkursu Tesco „Decydujesz, pomagamy” odbył się z udziałem zespołu MAMBA. Nadal zajmujemy 2 miejsce w Tesco Hrubieszów a do końca głosowania zostało już tylko kilka dni (do 04.06.2018 r.).

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

Zapraszamy na IX Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych, który odbędzie się 3 czerwca 2018 roku o godz. 15:00 w Amfiteatrze w Werbkowicach.
Kolejność przesłuchań:
- Kapela Podwórkowa STAH z Werbkowic
- Kapela ALTERNATYWY 5 z Łopiennika Górnego

Wózkiem do nieba" to książka Leszka Wójtowicza, w której autor pisze m.in. o mordzie dokonanym w 1944 roku pod Sahryniem przez bandytów z OUN-UPA.
Spotkanie z autorem i jego książką odbędzie się w czwartek, 7 czerwca, o godz. 10:00, w sali widowiskowej GOK Werbkowice. Zapraszamy.