Dożynki Gminno-Parafialne 2020

W tym roku Dożynki Gminno-Parafialne połączone były z odpustem ku czci św. Michała Archanioła w parafii Werbkowice. Uroczysta Msza Święta z błogosławieństwem wieńców rozpoczęła się o godz. 12:00, przewodniczył jej ks. Andrzej Ciapa – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Honiatyczach.

Starostami Dożynek byli: pani Aneta Cymborska-Baran z Dobromierzyc i pan Stanisław Słomiany z Turkowic.
Na uroczystość przybyły delegacje wieńcowe z sołectw: Wilków Kolonia, Kotorów, Łysa Góra, Strzyżowiec, Podhorce i Konopne.

Konkurs na wieniec dożynkowy, na który zgłoszonych zostało 9 wieńców, odbył się zdalnie (2.09.2020). Komisja po obejrzeniu wieńców w poszczególnych miejscowościach (Wilków Kolonia, Podhorce, Gozdów, Strzyżowiec, Łysa Góra, Turkowice, Honiatycze, Kotorów, Konopne) postanowiła nagrodzić poszczególne sołectwa:
1 miejsce – Sołectwo Strzyżowiec
2 miejsce – Sołectwo Podhorce
3 miejsce – Sołectwo Konopne
oraz przyznać 2 wyróżnienia dla Sołectwa Kotorów i Wilków Kolonia.