Uczestnicy odsłonięcia muralu patriotycznego w Hostynnem-Kolonii

W dniu 27.11.2020 r. odbyło się uroczyste odsłonięccie muralu patriotycznego na fasadzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem-Kolonia.

Mural powstał w ramach programu MON – Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy. MON na ten cel przyznało dotację w kwocie 53 tys. zł.

Wykonawcą programu jest Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja i rozwój wsi Hostynne, Hostynne – Kolonia, Łotów, Dobromierzyce, oraz Gminą Werbkowice. Mural z hasłem „Pamiętamy – Dziękujemy” oraz postaciami żołnierza i ucznia, powstał jako upamiętnienie polskich żołnierzy z 30. Pułku Strzelców Kaniowskich walczących w tej okolicy w sierpniu 1920 roku.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli:
- Ministerstwo Obrony Narodowej
- Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej
- Stowarzyszenie Edukacja i rozwój wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce
- Gmina Werbkowice

Patronat medialny:
- TVP Lublin
- Tygodnik Zamojski

Warto wspomnieć, że w tym roku przypada 100. Rocznica bitwy Polsko-Bolszewickiej, której obchody oddające hołd bohaterom poległym w obronie Ojczyzny obyły się we wrześniu przy pomniku poległych żołnierzy 30. Pułku strzelców Kaniowskich WP w Hostynnem-Kolonii. Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia muralu historycznego również upamiętnia tamte wydarzenia.