Gminne uroczystości związane z 79. rocznicą zbrodni katyńskiej i 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej odbyły się w dniu 9 kwietnia 2019 roku. 

Kwiaty i wieńce przed pomnikiem złożyły następujące delegacje:
· w imieniu społeczności gminy Werbkowice - wójt Agnieszka Skubis-Rafalska, sekretarz Tomasz Ożóg, Sławomir Bednarczuk – inspektor ds. oświaty, kultury i sportu, Mirosław Żyła – GOK Werbkowice,
· Szkoła Podstawowa w Werbkowicach,
· Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach,
· Przedszkole Samorządowe „Bajka" w Werbkowicach.