Zapraszamy do udziału w 2. Powiatowym Konkursie Poetyckim "Magia Słowa". Konkurs skierowany jest do jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z powiatu hrubieszowskiego.

Cel konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,
- możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z otaczającej rzeczywistości,
- możliwość spotkania twórców, wzajemnego poznania i doskonalenia warsztatu.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach

Więcej szczegółów w Regulaminie. 
Regulamin 2. Powiatowego Konkursu Poetyckiego "Magia Słowa"
Załącznik nr 1 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku