Zachęcamy do zapoznania się z Regulamin wypożyczalni i czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach. Regulamin określa sposób i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach. 

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

Treść Regulaminu poniżej:
Regulamin wypożyczalni i czytelni GBP Werbkowice