W 2009 roku Orange Polska (wówczas Grupa TP) przy współpracy z Fundacją Orange realizuje od sierpnia 2009 roku programy Akademia Orange dla bibliotek oraz Biblioteki z Internetem TP. Celem programu jest zapewnienie darmowego dostępu do Internetu użytkownikom gminnych bibliotek publicznych oraz popularyzacja bezpiecznego i mądrego korzystania z nowych technologii.

Biblioteka w Werbkowicach jest beneficjentem programu „Orange dla Bibliotek”.

Projekt był realizowany w latach 2009-2015.