Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zdjęcia nie posiadają poprawnego tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Pomykała.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 84 657 20 32

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GOK Werbkowice Maria Knap
 • Adres: GOK Werbkowice
  ul. Piłsudskiego 2
  22-550 Werbkowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 84 657 20 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Józefa Piłsudskiego i wejście ewakuacyjne z tyłu budynku.
Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami, natomiast po lewej stronie znajdują się schody.

Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy. Bezpośrednio przy budynku GOK znajduje się parking, ale nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsca znajdują się na parkingu Urzędu Gminy Werbkowice położonym przy ul. Zamojskiej około 100 m od wejścia głównego do budynku.

Do budynku GOK i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek GOK nie posiada windy dla niepełnosprawnych, co sprawia trudność, lub też uniemożliwia osobom na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnym dotrzeć na pierwsze piętro, gdzie znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna i sala konferencyjna.

Szerokość drzwi do sali kinowej i Klubu Senior + umożliwia niepełnosprawnym korzystanie z zajęć GOK.
Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po przybyciu do GOK zostanie przydzielony pracownik obsługi, który pomoże w załatwieniu sprawy.

Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest hol, jak również pomieszczenia na parterze, oraz toalety dla niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Posiadamy pętlę indukcyjną.