KGW "Magiczne Babki" z Łysej Góry

W dniu 18.11 2023 r. KGW „Magiczne Babki” z Łysej Góry obchodziły uroczystości Jubileuszu 25-lecia istnienia. W uroczystości udział wzięły: Pani Agnieszka Skubis-Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice, Pani Maria Knap – Dyrektor GOK Werbkowice, Pani Agnieszka Pawlos - Instruktor ds. aktywizacji dzieci, młodzieży i kultury ludowej w GOK Werbkowice, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Werbkowice oraz osoby zaprzyjaźnione z Kołem.

Uczestnicy uroczystości

17 czerwca 2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Podhorzec „Odlotowe Agentki’’ wraz z zaproszonymi gośćmi świętowały jubileusz 15-lecia swojej działalności. Trzydzieści cztery panie i jeden pan pod kierunkiem przewodniczącej Henryki Kulczyńskiej aktywnie działają na rzecz swojej małej ojczyzny, dbają o tradycje ale też podążają za duchem nowoczesności.

Uczestniczy wyjazdu
W piątek 10 marca br. przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Werbkowice wzięły udział w konferencji odbywającej się w Lublinie. Tematem przewodnim była aktywizacja lokalnych społeczności na przykładzie Kół Gospodyń Wiejskich.

Laureaci konkursów kulinarnych
2 października 2022 roku Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klub Senior + „Nasza Jesień” z Gminy Werbkowice zostały zaproszone do uczestnictwa w wydarzeniu „Roztoczańska Kraina Tradycyjnego Smaku” w Zwierzyńcu.