Uczestnicy zajęć
Podczas zajęć dzieci wcieliły się w pająki i łapały w sieć muchy, układały obrazki w porządku alfabetycznym a przy okazji uczyły się angielskiego alfabetu.

Plakat
Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Gminą Werbkowice zaprasza dzieci i młodzież do udziału w imprezie z okazji ŚWIATOWEGO DNIA PSZCZOŁY, która odbędzie się 23 maja o godz. 15:00.
Rozpoczniemy konkursem plastycznym z nagrodami pod hasłem: "PSZCZOŁY - NASZE ŻYCIE".

Uczestnicy zajęć

Małych Konstruktorów odwiedzili wyjątkowi goście – trenerki z Klubu Budowniczego Lego. Podczas zajęć dzieci konstruowały roboty: żabkę i pojazd, które później posłużyły do wyścigów.

Laureaci w kategorii młodzież szkolona (klasy VII-VIII oraz szkoła średnia)

Międzypowaitowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej to piękne przeżycie artystyczne i ważne wydarzenie religijne, które stanowi stały element oferty kulturalnej naszej Gminy. Tegoroczny Festiwal rozpoczęła Masza Święta w kościele parafialnym, następnie na scenie amfiteatru zaprezentowało się 35 wykonawców: 9 w kategorii dzieci i młodzież oraz 26 w kategorii dorośli.

Uczestnicy spotkania w bibliotece

W ramach Tygodnia Bibliotek 11.05.2022 bibliotekę odwiedziły klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach z p. Barbarą Rafalską i p. Bożeną Oleszczuk na lekcji bibliotecznej „W zaczarowanej krainie baśni”.