Kobietom w Gminie Werbkowice od dawna przyświeca główny cel: dbałość o tradycję w szerokim znaczeniu tego słowa. Ktoś zapyta: „Cóż to jest, ta tradycja?”. To coś takiego, co nadaje sens bytu, ciągłość, niezmienność pewnych form, stanowi o naszej tożsamości, o przynależności do naszych małych ojczyzn.

To coś stałego, niebanalnego, do czego się wraca, jak do domu, to piękno, które chronimy, a nie więzy, co krępują. To doświadczenie pokoleń, dobro nienaruszone biegnącym nieubłaganie czasem, tradycja to dbanie o pewne niezmienne formy wspólnego życia; niepowtarzalny, z niczym nieporównywalny zapach pieczonego chleba, świeżego miodu z przydomowej pasieki….

Tej wrażliwości nie zatraciły kobiety z Gminy Werbkowice, a chcąc kultywować tradycje w regionie, zaczęły od 2007 roku w swoich wsiach, zakładać Koła Gospodyń Wiejskich. Działalność kół w regionie rozwijała się wraz z upływem lat. Obecnie w Gminie Werbkowice istnieje 18 Kół Gospodyń Wiejskich. .

Współpraca partnerska z GOK i UG Werbkowice opiera się głównie na realizacji projektów społeczno-kulturalnych oraz organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych. KGW współpracują również z NGO z terenu gminy Werbkowice, gdzie realizowały i realizują wiele projektów. Działalność KGW opiera się na pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez kultywowanie dziedzictwa w tym m.in. tradycji kulinarnej, rękodzieła ludowego oraz pielęgnowaniu wybranych form folkloru wiejskiego. Kobiety, wspierane przez GOK w Werbkowicach czynnie uczestniczą we wszelkich imprezach i wydarzeniach kulturalnych o zasięgi regionalnym np.: Dni Werbkowic, czy lokalnym np.: Dożynki, Gminna Wigilia. Reprezentują Gminę Werbkowice na poziomie lokalnym i regionalnym województwa lubelskiego prezentując rękodzieło i kulinaria na różnych wystawach, targach, kiermaszach i festiwalach.

Należy podkreślić, że panie z KGW są nieocenione w przyrządzaniu przeróżnych potraw. Spotykają się w wyposażonej kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, a także lokalnie, w wiejskich świetlicach, aby doskonalić umiejętności oraz wymieniać się doświadczeniami kulinarnymi. Członkinie KGW to inicjatorki zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wiejskich świetlicach, dysponując nimi, jako zasobami użyczonymi przez UG Werbkowice (m.in. kuchnie, sale widowiskowe, place zabaw) realizują zaplanowane działania (Dzień Dziecka, Mikołajki, Choinki, Festyny Rodzinne, szkolenia i prezentacje dla miejscowej społeczności). Aktywność kobiet jest ukierunkowana na kultywowanie różnych form tradycji regionalnych. Przykładem jest zbieranie starych przepisów kulinarnych, dawnych pieśni, piosenek, przyśpiewek ludowych, gromadzenie dawnych sprzętów gospodarczych tzw. „staroci”, które posłużyły do założenia muzeum wsi w jednej z miejscowości w naszej gminie. Wieloletnia współpraca z GOK Werbkowice przyniosła szereg sukcesów, które stanowią doskonałą promocję Gminy Werbkowice nie tylko w Województwie Lubelskim. Zbieranie i archiwizowanie dawnych przepisów przez członkinie KGW dało grunt pod opracowanie, a w rezultacie wpisanie 4 produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego, udział w targach twórców ludowych w powiecie również przyniosły sukcesy. KGW z Werbkowic wielokrotnie były laureatem w kategoriach: kulinaria oraz rękodzieło. Pozytywne relacje Kół Gospodyń Wiejskich z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Werbkowicach to w szczególności: materialne (udostępnienie pomieszczeń), osobowe (koordynator KGW to osoba zatrudniona w GOK Werbkowice jako instruktor ds. kultury ludowej), organizacyjne (współpraca na poziomie realizacji zadań KGW i GOK).

Kobiety z KGW nie spoczęły na laurach. Nadal pracują, odnoszą sukcesy na przeróżnych targach i festiwalach, biorą udział w konkursach, chętnie uczestniczą również w szkoleniach i warsztatach, chcąc podnosić własne kwalifikacje. Wolny czas przeznaczają na wspólne spotkania i wyjazdy. Każde Koło Gospodyń Wiejskich posiada własną, oryginalną nazwę oraz kolor, charakterystyczny dla danego koła.

Członkinie kół prowadzą kroniki pamiątkowe, gdzie uwieczniają ważne wydarzenia związane z własną działalnością.