Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach, zachowuje autonomię merytoryczną i jest główną biblioteką publiczną gminy. Organem zarządzającym biblioteką jest dyrektor GOK, który reprezentuje placówkę.

Biblioteka w Werbkowicach powstała w 1949 roku. Jej początki były trudne. Kilkakrotnie przenoszony księgozbiór, małe pomieszczenia, mimo tego był to znaczący okres w rozwoju czytelnictwa na terenie gminy. Założono na wsiach cztery filie i siedem punktów bibliotecznych. Przybywało książek, wzrastała liczba czytelników i wypożyczeń. W latach 1999-2000 decyzją Rady Gminy zlikwidowano prawie wszystkie punkty i filie biblioteczne - księgozbiór został przeniesiony do szkół. Głównymi użytkownikami naszej biblioteki są: młodzież szkolna, grupa czytelników w wieku 45-60 lat, emeryci, osoby pracujące i studenci. Biblioteka obsługuje rocznie około 1000 czytelników, wypożyczających około 15 tyś. książek. Natomiast z różnych źródeł informacji w bibliotece korzysta ponad 3500 użytkowników w ciągu roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która służy upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie. Misją biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców gminy Werbkowice. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką oraz pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłości pokoleń. Misją naszej biblioteki jest przede wszystkim: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych, popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym poprzez wystawy, spotkania autorskie, konkursy literackie i lekcje biblioteczne.

Biblioteka oprócz udostępniania swoich zbiorów chce być także miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej. Personel biblioteki nie ogranicza się w swojej pracy do niezbędnego minimum. Służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie i stara się, aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione. Przyszłość naszej biblioteki to rozwijanie się w formie hybrydowej, łączącej elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej

Prezentacja Bibioteki Publicznej w Werbkowicach