KGW "Magiczne Babki" z Łysej Góry

W dniu 18.11 2023 r. KGW „Magiczne Babki” z Łysej Góry obchodziły uroczystości Jubileuszu 25-lecia istnienia. W uroczystości udział wzięły: Pani Agnieszka Skubis-Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice, Pani Maria Knap – Dyrektor GOK Werbkowice, Pani Agnieszka Pawlos - Instruktor ds. aktywizacji dzieci, młodzieży i kultury ludowej w GOK Werbkowice, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Werbkowice oraz osoby zaprzyjaźnione z Kołem.

O magiczną atmosferę i pyszne jedzenie zadbały panie z KGW Łysa Góra za co otrzymały wiele ciepłych słów. Do tańca przygrywał Pan Marek Makolągwa a w przerwie rozśmieszał skeczami, specjalnie przygotowanymi na tę okazję, Pan Sławomir Stasiuk.

Życzymy, aby kolejne lata działalności Koła owocowały licznymi inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej, przynosiły satysfakcję i uznanie mieszkańców.