Uczestnicy szkolenia

W dniach 29-30 listopada pracownicy GOK Werbkowice brali udział w szkoleniu „Projektowanie oferty kulturowej on-line”, które poprowadziła Karolina Suska w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury – Konwersja cyfrowa domów kultury. Tematyka obejmowała m.in. mapowanie zasobów, przegląd narzędzi cyfrowych, dobre praktyki, projektowanie działań.

Szkolenie zostało zorganizowane w związku z otrzymanym grantem „Werbkowice stawiają czoła wyzwaniom poprzez dostęp do kultury on-line” otrzymanym w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinasowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.