Sprzęt zakupiony w ramach projektu KCDK

W dniu 28.04.2023 pracownicy GOK Werbkowice uczestniczyli w szkoleniach z obsługi sprzętu multimedialnego i komputerowego zakupionego w związku z realizacją wniosku pn. „Werbkowice stawiają czoła wyzwaniom poprzez dostęp do kultury on-line” w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinasowanego z Funduszy Europejskich.

Uczestnicy szkolenia

W dniach 29-30 listopada pracownicy GOK Werbkowice brali udział w szkoleniu „Projektowanie oferty kulturowej on-line”, które poprowadziła Karolina Suska w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury – Konwersja cyfrowa domów kultury. Tematyka obejmowała m.in. mapowanie zasobów, przegląd narzędzi cyfrowych, dobre praktyki, projektowanie działań.

Grafika: Narodowe Centrum Kultury

Informujemy, że wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach pn. „Werbkowice stawiają czoła wyzwaniom poprzez dostęp do kultury on-line”, złożony w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinasowanego z Funduszy Europejskich, otrzymał grant w wysokości 164 000,00 zł.