Uczestnicy zajęć
Trzeci dzień zajęć warsztatowych upłynął nam na różnego rodzaju konkurencjach sportowych oraz konstruowaniu budowli z kolorowych patyczków i rurek. Na koniec można było się zrelaksować przy malowaniu twarzy i rysowaniu na tablicy kredowej.
 
Ferie współfinasowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Werbkowicach w ramach Środowiskowego programu profilaktyki przeciwalkoholowej pt. „Bajeczne Ferie - przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym poprzez cykl warsztatów dla dzieci”.