Prace uczestników zajęć
Dzień Żaby rozpoczęliśmy od żabich konkurencji. Następnie wykonywaliśmy żaby z papieru, które łapały muchy swoimi długimi językami. Na koniec odbyły się wyścigi żabek do stawu.