Uczestnicy zajęć
Zajęcia rozpoczęliśmy od skonstruowania czapek strażackich. Następnie ruszyliśmy na akcję gaśniczą, podczas której każdy miał okazję sprawdzić swoją celność i szybkość w gaszeniu. Na koniec budowaliśmy kolorowe drabiny i bawiliśmy się „zapałkami” ćwicząc przy tym umiejętność logicznego myślenia.
Dziękujemy wszystkim Strażakom, szczególnie działającym na terenie naszej gminy, za ich trud i zaangażowanie w niesienie pomocy innym.