Plakat informujący biblioteka

W związku z remontem budynku GOK (od 17.11.2021) ulega zmianie organizacja ruchu i obsługi użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach. Wejście do biblioteki przez wejście główne GOK. Wypożyczamy tylko lektury szkolne. Kontakt: 84 657 20 32.